RESPECT VOOR ONZE HELDEN POSTERACTIE!

Tijdens deze Coronacrisis wordt duidelijk wie de echte helden van onze samenleving zijn. Niet de bankiers, directeuren of aandeelhouders, maar de zorgverleners, buschauffeurs, schoonmakers, vuilnisophalers, leraren, politieagenten, supermarktwerkers en vele anderen. Zij houden de samenleving overeind in moeilijke tijden.

Dat verdient niet alleen applaus maar ook meer waardering in de vorm van betere salarissen en arbeidsomstandigheden.

Bent u het hiermee eens? Bestel dan een ‘Onze Helden’ poster en hang hem achter uw raam.

SOLIDARITEITSFONDS

Met een symbolische bedrag van 1 euro aan het solidariteitsfonds, blijft het mogelijk om acties te voeren en campagnemateriaal  zoals posters en actiemateriaal aan te schaffen. Op die manier zorgen wij voor meer waardering en betere loonvoorwaarden voor onze helden in deze strijd. Uw bijdrage kunt u over maken aan SP Heerlen, onder vermelding van ‘Onze Helden’ via rekeningnummer: NL11RABO0119930560.